Meldpunt

Hebt u een probleemsituatie opgemerkt aangaande gender-inclusiviteit, of bent u zelf het slachtoffer geworden van grensoverschrijdend gedrag? Mist u een geschikte safe space in uw sportclub of vereniging ? Geeft uw sportomgeving blijk van discriminerend gedrag of wenst u andere opmerkingen aan te brengen?
U kan dit anoniem aan ons berichten op info@boxswitch.be. Toch hebben wij bij voorkeur dat u één of andere vorm van contactgegevens achterlaat zodat wij bij volgende stappen contact met u kunnen opnemen.
Alle meldingen worden serieus en met een open minded visie bekeken en eventueel doorverwezen naar gespecialiseerde diensten.

Meer info over grensoverschrijdend gedrag.

Heb u suggesties voor verbeteringen i.v.m. met de website, het BoxSwitch concept of de aanpak in het algemeen laat het ons weten. 
Meer op deze webpagina: suggesties.