Gender INCLUSIEF BESTUREN

Gender INCLUSIEF BESTUREN

DOEL

Ons doel is om actief gender mainstreaming te bewerkstelligen op het institutionele niveau van zowel de Vlaamse Boksliga (VBL) als sportclubbesturen. We streven ernaar om gendergelijkheid te realiseren en genderongelijkheid te bestrijden door een genderperspectief te integreren in alle stappen van het beleidsproces.

Wat?

Via een participatief traject met bestuursleden van minimaal 40 clubs willen we een gendergelijkheidsverklaring opstellen. Dit traject zal ervoor zorgen dat gender mainstreaming actief wordt bewerkstelligd op het niveau van zowel de VBL als de clubbesturen.

Samenwerken

Samenwerking is essentieel in dit proces. We zullen goede bestuurspraktijken en ervaringen delen om gezamenlijk te leren en te groeien. Door samen te werken kunnen we effectieve en duurzame veranderingen doorvoeren die leiden tot meer gendergelijkheid binnen de bokswereld.


Gender mainstreaming is een strategie om gendergelijkheid te realiseren en genderongelijkheid te bestrijden. Dit wordt gedaan door een "genderperspectief" te integreren in alle stappen van het beleidsproces.