Suggesties

Alles kan altijd beter. Daarom staan wij ook open voor uw inbreng!

Dit kan gaan over de website www.boxswitch.be of één van de projecten. U kan fouten of opmerkingen aan ons melden via het algemene mailadres info@boxswitch.be. Ook ideeën omtrent de verschillende projecten bv. Ms Boxing of Box Infusion zijn meer dan welkom. U kan uzelf engageren om deel uit te maken van één van de projecten.

Ook meer algemene opmerkingen over een betere aanpak i.v.m. inclusie in de sport zijn zeer welkom.